با توجه به اینکه سرزمین عمده دارای بالاترین تنوع میباشد، لذا خریداران این توانایی را دارند تا به جای خرید و تکمیل سبدشان از فروشگاه های مختلف، سبد خرید خود را فقط از یک فروشگاه تکمیل کنند. بنابراین تمامی محصولات به صورت یکجا از یک فروشگاه و باربری برای خریدارن ارسال خواهد شد که این امر در کنار ارسال سریع منجر به صرفه جویی در هزینه ارسال نیز خواهد شد.